LỄ TỤC CƯỚI GĂ " 1 "

HOME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

  Hôn-Lễ ( Lễ Cưới )

Xưa gọi là Hôn-Lễ, v́ nó có ư nghĩa riêng, v́ theo lễ tục xưa người ta làm lễ cưới vào buổi chiều tối. Buổi chiều tối là lúc Dương qua Âm lại, âm dương giao hoán với nhau được thuần, cho nên dùng giờ này để làm Hôn-Lễ, tức là thuận theo lẽ tuần hoàn của trời đất.

Theo xưa th́ có 6 lễ, phân ra như sau :

1.     Vấn danh ( hay là cầu thân )  

2.     Sơ vấn ( hay là lễ sỉ lời )   

3.     Đại đăng khoa ( lễ đám hỏi )   

4.     Sỉ lời ( tức là lễ hỏi thăm nhà gái đ̣i hỏi những lễ vật, tiền nong thế nào )  

5.     Lễ nạp tài và thăm con dâu  

6. Lễ tiểu đăng khoa ( tức là lễ cưới )

Theo như  6 lễ cưới hỏi, muốn nói cho có văn vẻ th́ có 6 lễ như  sau :

1.- Lễ Nạp Thái

4.- Lễ Nạp Chưng hay là Nạp Lệ

2.- Lễ Vấn Danh

5.- Lễ Thỉnh Kỳ

3.- Lễ Nạp Cát

6.- Lễ Thân Nghinh

1.- Lễ Nạp Thái

Theo tục lệ Trung Hoa th́ sau khi nghị hôn rồi, nhà trai mang sang nhà gái một cặp "nhạn". Sở dĩ đem chim nhạn là v́ chim nhạn là loài chim rất chung t́nh, không sánh đôi hai lần. Tương truyền rằng loài chim nhạn rất thảo ăn, khi chúng nó gặp mồi th́ kêu nhau ăn chung, vừa lúc đẻ trứng th́ khi nở thế nào cũng có một con trống và con mái mà thôi. Khác với các loại chim khác, chim nhạn khi có một con chết th́ một con c̣n lại cũng buồn rầu mà chết theo. Sau này, người Trung Hoa nào c̣n theo cổ lễ th́ chỉ dùng ngỗng thay thế cho chim nhạn. (Loài ngỗng tuy ngông nghênh, nhưng rất chung t́nh).

2.- Lễ Vấn Danh

Là hỏi tên và họ của cô gái là ǵ, được bao nhiêu tuổi, đă có hứa hôn với ai chưa.

3.- Lễ Nạp Cát

  Là sắm sửa lễ phẩm đem sang nhà gái cầu hôn. Tùy theo nhà giàu th́ lễ quí, c̣n nghèo th́ chút đỉnh gọi là.

4.- Lễ Nạp Chưng

 Lễ Nạp Chưng hay là Lễ Nạp Tệ ("chưng" nghĩa là chứng, "Tệ" nghĩa là lụa) là lễ đem hàng lụa hay vật phẩm quí giá đến nhà gái làm tang chứng cho sự  hứa hôn chắc chắn, rồi chỉ chờ ngày cưới dâu.

5.- Lễ Thỉnh Kỳ

Là Lễ xin định ngày giờ làm Lễ Cưới, nhưng ngày giờ cũng do bên trai định, rồi hỏi lại ư kiến bên gái mà thôi, song thế nào nhà gái cũng tùy ư bên trai.

6.- Lễ Thân Nghinh

 Là đă được nhà gái ưng thuận, ngày giờ đă định của bên trai. Bên trai đem lễ vật sang làm lễ rước dâu về.

Đây là hoàn toàn sáu lễ theo tục lệ xưa mà ngày nay đă gia giảm bớt rất nhiều.

Trở lên trên  

 

HOME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8