10 Thực đơn tiu biểu | Thực đơn tự chọn

1

Sp Bắp Cua

 

Gỏi Thăn Heo Ti Gừng

 

C Chp Hấp X Muội

 

G Nấu Ngn Nhĩ

 

Cơm đm L Sen

 

Trng Miệng

2

Thịt Nguội Bt Bửu

 

Tm Thẻ Phụng Hong

 

Heo Sửa Quay

 

Vịt Nấu Tiu Xanh

 

Cơm đm L Sen

 

Trng Miệng

3

Sp Bng C Cua

 

Thịt Nguội Bt Bửu

 

Gn Nai Xo đng C

 

B Nấu Rượu - Bnh M

 

Cơm Chin Dương Chu

 

Trng Miệng

4

Sp Bắp Cua

 

Chả Gi Quảng đng

 

B Nấu đốp - Bnh M

 

G Quay Bnh Bao Chin

 

Lẩu Vịt Nấu Khoai Mn - M

 

Trng Miệng

5

Sp Kem G

 

Tm Thẻ Sốt Hu Kỳ

 

C Lc Quay Chảo

 

G Hấp Cải Xanh

 

Lẩu Thập Cẩm - M

 

Cơm Chin Dương Chu

 

Trng Miệng

6

Sp Măng Cua G X

 

Gỏi Hải Sm - Bnh Phồng Tm

 

G Quay Xi Chin Phồng

 

B Nấu đốp - Bnh M

 

Lẩu Thi Lan - M Dầu Ho

 

Tri Cy Theo Ma

7

Khai Vị Tứ qu Thịnh Vượng

 

Gỏi G Rau Cu Bnh Phồng

 

C Quay Chua Ngọt

 

B Nấu Bia Kiểu Bỉ Bnh M

 

Lẩu Sen - M Dầu Ho

 

Tri Cy Theo Ma

8

Sp Hướng Dương

 

Chả Phượng Hong

 

G Sốt Dầu Ho

 

Chạo Tm Chin Ma

 

B Ma N Bnh M

 

Cơm L Sen

 

Tri Cy Theo Ma

9

Sp Tam Thi Hội T Chu

 

Gỏi Hải Sản Thi Lan

 

Heo Sữa Quay Bnh Bao

 

G Tiềm Bt Trn

 

B Hầm Tiu Xanh Bnh M

 

Lẩu Hải Sản Thi Lan

 

Tri Cy Theo Ma

10

Sp Tuyết Nhĩ B Hoa

 

Gỏi Ngũ Sắc Thi Lan

 

Heo Sữa Quay Bnh Bao

 

Hải Sm Xo Tứ Bửu

 

G đng c Tc Tin Bnh M

 

Cơm Chin Cuộn Trứng

 

Tri Cy Theo Ma